Bij Eneco, als onderdeel van een scrumteam, zijn we verantwoordelijk om wensen te vertalen naar configuraties en uitbreidingen op het Microsoft Dynamics CRM platform. Daarnaast hebben we in samenwerking met Eneco Microsoft Dynamics CRM 2011 gemigreerd naar Microsoft Dynamics CRM 2015. Het ontwikkel- en releaseproces hebben we samen met de ontwikkelteams verbeterd door gebruik te maken van Visual Studio Team Services, waarbij randcomponenten en oplossingen uit Microsoft Dynamics CRM geautomatiseerd kunnen worden getest en geïnstalleerd. Daarbij is de kwaliteit van de software geborgd en installatie van de componenten sterk vereenvoudigd. Verheggen Software Solutions adviseert en implementeert samen met de scrumteams out of the box functionaliteiten, waarbij maatwerk wordt gereduceerd en met hogere snelheid en goede kwaliteit functionaliteit kan worden gerealiseerd. We hebben een grote bijdrage geleverd om de on-premise installatie te integreren met het Microsoft Azure platform als voorbereiding op een eventuele migratie naar Microsoft Dynamics 365 in de cloud.

"Verheggen Software Solutions helpt Eneco erg op het gebied van strategisch / tactische vraagstukken op het gebied van Dynamics CRM en fungeert als technical lead op het technische vlak. Altijd bereid om te helpen en gebrand op kennisoverdracht waarbij het belangrijk is dat wij, als klant, zaken uiteindelijk zelf kunnen oppakken. Het is erg prettig werken met vakmensen die zo goed in de materie zitten."

Jarro van Ginkel Hoofd Business & IT Solutions – L2C & EIB

Voor Innervate heeft Verheggen Software Solutions een fixed-price project gedaan, waarbij een bestaande applicatie opnieuw is ontwikkeld om deze te kunnen hosten als webapplicatie op het Microsoft Azure platform. Wij hebben geadviseerd om dit per component te implementeren en dit te doen volgens Domain Driven Development, waarbij de businesslogica centraal staat. Hierbij is er nauw samengewerkt met Innervate om de voortgang te meten en bij te sturen. Hierbij zijn unit- en integratietesten ontwikkeld om de kwaliteit te borgen. Het project is naar alle tevredenheid binnen budget en gestelde tijd opgeleverd.

"Tijdens ons project heeft Verheggen Software Solutions een nieuwe omgeving neergezet gebaseerd op domain driven design. Tevens is de complete omgeving in unit tests omvat. Gedurende de ontwikkeling kwamen ze de gemaakte afspraken na en namen steeds ruim de tijd om de architectuur en de gemaakte keuzes in het proces uit te leggen. Door de diepgaande .NET kennis konden ze deze keuzes ook goed beargumenteren en de voor- en nadelen van elke keuze afwegen. We zijn erg tevreden over het verloop van dit project en het resultaat."

Tom Kleijkers Senior Software Engineer

Bij CZ hebben we als onderdeel van een scrumteam nieuwe functionaliteit geïmplementeerd op het Microsoft Dynamics CRM platform. We zijn verantwoordelijk geweest voor het achterhalen van de wensen van de stakeholders. De wensen zijn, waar mogelijk, met out of the box functionaliteit geïmplementeerd om maatwerk te voorkomen. In samenwerking met CZ zijn alle functionaliteiten naar tevredenheid opgeleverd.

"Tijdens dit project heeft Verheggen Software Solutions ons geholpen met het vertalen en het realiseren van de verschillende business behoeftes in Microsoft Dynamics CRM. Verheggen Software Solutions heeft goede kennis van Microsoft Dynamics CRM en is daarmee in staat om je goed te adviseren voor de korte, maar ook de lange termijn."

Remco Hartevelt Scrummaster

We hebben voor Verheggen Projects een web applicatie ontwikkeld. Hierbij is door Verheggen Projects het design aangeleverd. We hebben een CMS ontwikkeld, geheel volgens de wensen van Verheggen Projects om zelf de inhoud eenvoudig te kunnen beheren. Om kwaliteit te kunnen borgen zijn unit- en integratietesten ontwikkeld. We hebben de website onder beheer en hosten deze op een eigen server, dit naar alle tevredenheid van Verheggen Projects

"Verheggen Software Solutions heeft naar alle tevredenheid de website ontwikkeld. Hierbij zijn alle wensen boven verwachting geïmplementeerd en is het voor ons mogelijk om de website zelf van inhoud te voorzien. Wanneer we vragen hebben m.b.t. het aanpassen van de inhoud en/of aanvullende wensen hebben, is Verheggen Software Solutions altijd bereid om ons te helpen en te adviseren."

Maikel Verheggen Eigenaar

We hebben, als onderdeel van een scrumteam, bij Telfort een eigen CRM/ERP web applicatie onderhouden en uitgebreid. Hierbij zijn bedrijfsprocessen als het aanvragen van vaste telefoonlijnen, het aanmaken van vaste en mobiele abonnementen en vastleggen van contactmomenten geautomatiseerd. Daarbij zijn belangrijke bedrijfsprocessen ontsloten voor een bestelportaal middels webservices. Om kwaliteit te borgen zijn unit- en integratietesten geschreven.

"Verheggen Software Solutions is een waardevolle toevoeging geweest voor het scrum team waarin ze regelmatig de lead hebben genomen voor te implementeren oplossingen vanuit hun domein en theoretische kennis. Tevens hebben ze een nuttige bijdrage geleverd aan de continue verbetering van de efficiëntie van het team door voorstellen aan te dragen en te implementeren."

Nico Heijmans Scrummaster

Bij HDI Gerling verzekeringen hebben we een branching- en deploymentstrategie ontwikkeld. Dit is gedaan in goede samenwerking met de teams om de wensen van HDI te borgen en kennis over te dragen. Daarnaast hebben we samen met het ontwikkelteam de architectuur van het portaal op Microsoft Dynamics CRM aangepast, zodat deze beter onderhoudbaar en uit te breiden is. Daarbij zijn er ook in samenwerking met het ontwikkelteam architectuurrichtlijnen opgesteld. Ook hebben we Microsoft Dynamics CRM uitgebreid en geconfigureerd, waarbij door middel van nauwe samenwerking op een Agile manier alle wensen van HDI naar tevredenheid zijn geïmplementeerd.